Program konference:

Pátek, 19.5.2023  
Začátek Délka Konec Bod programu
18:30 0:30 19:00 Setkání distriktního týmu
19:00 0:30 19:30 Číše vína s Guvernérem - příchod
19:30 0:10 19:40 Uvítání
19:40 1:20 21:00 Večeře
21:00 0:20 21:20 Dražba RC Broumov
21:20 1:40 23:00 Volná zábava
       
Sobota, 20.5.2023 - Doprovodný program
Začátek Délka Konec Bod programu
10:00 1:00 11:00 Prohlídka kláštera
12:15 1:00 13:15 Vystoupení Výměnných studentů 
13:15 1:15 14:30 Polední přestávka od 13:15 do 14:30
14:30 0:20 14:50 Vystoupení partnerských organizací a představení rotariánských projektů 1
14:50 0:45 15:35 Předání ocenění.
15:35 0:20 15:55 Vystoupení partnerských organizací a představení rotariánských projektů 2
       
Sobota, 20.5.2023 - Pracovní část
Začátek Délka Konec Bod programu
9:00 0:05 9:05 1.       Slavnostní zahájení Distriktní konference 2023.
9:05 0:10 9:15 2.       Zdravice hostů.
9:15 0:05 9:20 3.       Kontrola přítomnosti delegátů, kontrola usnášení schopnosti konference. 
9:20 0:05 9:25 4.       Hlasování o návrhu na složení mandátové komise, návrhové komise a o ověřovatelích zápisu.
9:25 0:15 9:40 5.       Zpráva DG George J. Podzimka o činnosti Distriktu 2240 v roce 2022/2023.
9:40 0:05 9:45 6.       Zpráva mandátové komise a poučení o průběhu hlasování během jednání DK
9:45 0:05 9:50 7.       Hlasování, kterým konference bere na vědomí, že Světový kongres RI 2022 zvolil DGE Katarinu Čechovou do funkce DG D2240 pro rok 2023/2024. 
9:50 0:15 10:05 8.       Informace nastupující guvernérky Kataríny Čechové, RC Bratislava International o prioritách a cílech RI Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika pro rok 2023/2024
10:05 0:10 10:15 9.       Informace předsedy Nominačního výboru D2240 PDG Štěpána De Wolfa o průběhu a výsledku nominačního procesu na funkci designovaného guvernéra Distriktu 2240 pro rok 2025/2026 (DGN-D) a o návrzích na funkce reprezentanta a náhradního representanta Distriktu 2240 pro Legislativní sněm RI (CoL) a Potvrzovací sněm RI (CoR) na tříleté období počínaje rokem 2023-24.
10:15 0:10 10:25 10.    Představení DGN-D a hlasování, kterým jej konference potvrzuje jako nominanta na funkci DGN pro rok 2023/2024 pro volbu Světovým kongresem RI v roce 2024
10:25 0:05 10:30 11.    Volba representanta a náhradního representanta D2240 pro Legislativní sněm (CoL) a Potvrzovací sněm RI (CoR)
10:30 0:10 10:40 12.    Vystoupení DGN Josefa Meleckého, RC Ostrava International, před jeho zvolením do funkce guvernéra Distriktu 2240 pro rok 2024/2025 na Světovém kongresu RI roku 2023 
10:40 0:10 10:50 13.    Vystoupení představitele Rotaractu 
10:50 0:10 11:00 14.    Zpráva o činnosti a hospodaření Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú.
11:00 0:15 11:15 15.    Zpráva o hospodaření RI Distriktu 2240 a o roční účetní závěrce za rok 2021/2022.
11:15 0:05 11:20 16.    Zpráva revizní komise o přezkoumání zprávy o hospodaření RI Distriktu 2240 a roční účetní závěrky za rok 2021/2022.
11:20 0:15 11:35 17.    Vysvětlení změn doporučených RI v systému odesílání pravidelných příspěvků Nadaci Rotary
11:35 0:15 11:50 18.    Návrh rozpočtu RI Distriktu 2240 na rok 2023/2024 a jeho schválení hlasováním
11:50 0:10 12:00 19.    Diskuse
12:00 0:15 12:15 20.    Předložení návrhu souhrnného usnesení DK a jeho schválení hlasováním
12:15 1:00 13:15 21.    Vystoupení Výměnných studentů 
       
13:15 1:15 14:30      Polední přestávka od 13:15 do 14:30
       
14:30 0:20 14:50 22.    Vystoupení partnerských organizací a představení rotariánských projektů 1
14:50 0:45 15:35 23.    Předání ocenění.
15:35 0:20 15:55 24.    Vystoupení partnerských organizací a představení rotariánských projektů 2
15:55 0:05 16:00 25.    Závěr pracovní části konference
       
       
Sobota, 20.5.2023 - Gala večer
Začátek Délka Konec Bod programu
19:00 0:30 19:30 1.    Příchod
19:30 0:05 19:35 2.    Uvítání
19:35 0:20 19:55 3.    Mini operní koncert
19:55 1:05 21:00 4.    Raut
21:00 0:05 21:05 5.    Krátký proslov
21:05 0:20 21:25 6.    Předání ocenění
21:25 2:35 0:00 7.    Tanec a volná zábava

 

 

 

SPONZOŘI KONFERENCE

SPICA AUDIT   APRB MCFD